Dân chung cư không rửa bát, nhịn tắm trong khủng hoảng nước

Ngày đăng: 18/10/2023 13:40