Thêm mới yêu cầu cập nhật thông tin

Thông tin cũ
Thông tin mới

Trang này nhằm phục vụ khách hàng muốn thay đổi số điện thoại nhận thông tin từ Công ty Cấp nước hoặc cập nhật lại địa chỉ, số nhà do Nhà nước thay đổi, cấp số mới. Trường hợp thay đổi tên hợp đồng nước Quý khách vui lòng liên hệ tổng đài CSKH: 0843766766 để được tư vấn và hướng dẫn.

hủy