THÔNG BÁO Việc điều chỉnh giá bán nước sạch của Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư xây dựng Đăk Lăk, đối với các đối tượng Hành chính - sự nghiệp, Sản xuất vật chất, Kinh doanh, Dịch vụ

Ngày đăng: 30/08/2017 15:50