Thông báo về việc triển khai thực hiện không thu tiền sử dụng nước tại nhà khách hàng - Khu vực đường Nguyễn Khoa Đăng , Tp Buôn Ma Thuột

Ngày đăng: 12/09/2023 09:44