Tạo yêu cầu đăng ký lắp mới

Hình CCCD/CMND mặt trước (*)
Hình CCCD/CMND mặt sau (*)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mặt trước (*)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mặt sau (*)
hủy

Tạo yêu cầu di dời, nâng hạ đồng hồ

hủy