CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK - TỔNG ĐÀI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG: 0843 766 766
Công văn đi 473 - Phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc Chấp thuận việc các cổ đông không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển quyền sở hữu cổ phần của Công ty dẫn đến việc sở hữu đạt và vượt các mức phải chào mua công khai theo quy định pháp luật
01/12/2021 14:30


CÁC BÀI VIẾT CŨ HƠN