Bắc Kạn, Cao Bằng nhiều diện tích cây trồng bị ảnh hưởng do nắng hạn

Ngày đăng: 09/06/2023 15:41