CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK - TỔNG ĐÀI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG: 0843 766 766
Phiếu kết quả xét nghiệm mẫu nước Dakwaco (Tháng 01/2022), Quatest2 (Tháng 12/2021)
10/02/2022 10:33

Kết quả xét nghiệm nước của công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk:
- Tháng 01/2022
- Quatest2 Tháng 12/2021

 

CÁC BÀI VIẾT CŨ HƠN