CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK - TỔNG ĐÀI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG: 0843 766 766

 Số điện thoại Hotline 0843 766 766

 Phòng Tổ chức hành chính   (0262) 3852 619
 Phòng Dịch vụ khách hàng
 - Nộp tiền sử dụng nước hàng tháng. Liên hệ cúp mở nước. Giải quyết các thắc mắc về hóa đơn tiền nước hàng tháng. Điện Thoại: (0262) 3818 094 
- Ký hợp đồng nước. Giải quyết thắc mắc về chỉ số đồng hồ ghi hàng tháng. Điện Thoại: (0262) 3855 445

 Phòng kiểm tra chất lượng sản phầm (KCS)
 - Tiếp nhận giải quyết sự cố về đồng hồ. Thay thế đồng hồ cũ bị hư hỏng. Điện Thoại: (0262) 3811 014  

 Phòng kỹ thuật
- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký lắp đặt nước mới và di dời đồng hồ.Tiếp nhận đơn xin di dời tuyến ống cấp nước.Tiếp nhận hồ sơ bàn giao, đưa vào sử dụng các công trình cấp nước. Điện Thoại: (0262) 3850 063 

 Phòng kế hoạch
 
Giải quyết các thắc mắc về thi công, lắp đặt hệ thống nước mới. Liên hệ làm hợp đồng công trình lớn. Liên hệ mở mạng khu dân cư. Tiếp nhận đơn xin di dời tuyến ống cấp nước. Điện Thoại: (0262) 3853 330

 Phòng tài vụ
- Thu tiền lắp đặt, di dời đồng hồ hộ gia đình. Điện Thoại: (0262) 3852 254 

 Chi nhánh cấp nước Buôn Ma Thuột
- Tiếp nhận các sự cố mạng lưới cấp nước. Sửa chữa sự cố hệ thống nước trước và sau đồng hồ
   Điện Thoại: (0262) 3852 558 
- Kiểm tra, kiểm soát thất thoát mạng lưới.  Điện Thoại: (0262) 3853 500 

Bộ phận Quầy một cửa:         (0262) 8556 557

Ban Quản Lý Dự án Đầu tư xây dựng Công trình Cấp nước tỉnh Đắk Lắk: (0262) 3853 835