CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẮK LẮK
Thông báo lịch điều phối nước trên địa bàn Tp.Buôn Ma Thuột

                     Thông báo lịch điều phối nước Tp. Buôn Ma Thuột
Đầu mối liên hệ: Tố điều phối và sửa chữa nước chảy (Số điện thoại: 0262 3852558)