CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẮK LẮK
Thông báo lịch điều phối nước trên địa bàn Tp.Buôn Ma Thuột

                                        Thông báo lịch điều phối nước Tp. Buôn Ma Thuột