CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẮK LẮK
Thông báo Giá nước sạch

Thông báo

Về việc thực hiện giá bán nước sạch cty TNHH MTV cấp nước và ĐTXD ĐăkLăk