CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK - TỔNG ĐÀI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG: 0843 766 766
QUYẾT ĐỊNH 34/2017/QĐ-UBND về việc Quy định giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk