CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK - TỔNG ĐÀI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG: 0843 766 766
HĐQT Công ty đã thông qua về việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
02/11/2021 13:53

Ngày 02/11/2021, HĐQT Công ty đã ban hành Nghị Quyết số 07/2021/NQ-HĐQT về việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản dự kiến: 23/11/2021.

2. Thời điểm gửi văn bản xin ý kiến cổ đông bằng dự kiến: trong thời gian từ ngày 22/11/2021 đến ngày 02/12/2021.

3. Địa điểm nhận ý kiến bằng văn bản: Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk – số 339 Tôn Đức Thắng, Phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

4. Nội dung lấy ý kiến: Trên cơ sở đề nghị của nhóm cổ đông lớn, HĐQT xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua việc Chấp thuận cho các cổ đông không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển quyền sở hữu cổ phần của Công ty dẫn đến việc sở hữu đạt và vượt các mức phải chào mua công khai theo quy định pháp luật.

6789 Công văn đi 473 - Phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc Chấp thuận việc các cổ đông không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển quyền sở hữu cổ phần của Công ty dẫn đến việc sở hữu đạt và vượt các mức phải chào mua công khai theo quy định pháp luật  (01/12/2021 14:30)

6789 Cv số: 526/2021/TB-DWC V/v: Gia hạn thời gian nhận phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản   (12/12/2021 11:20)

 

CÁC BÀI VIẾT CŨ HƠN