CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK - TỔNG ĐÀI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG: 0843 766 766

Stt

Tên ngành

Mã ngành

1

Khai thác, xử lý và cung cấp nước
Chi tiết:
- Khai thác, xử lý và cung cấp nước;
- Sản xuất và mua bán nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất công nghiệp.

3600
(chính)

2

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Thiết kế công trình cấp, thoát nước;
- Quản lý, kiểm tra và giám định chất lượng công trình xây dựng;
- Tư vấn quản lý dự án công trình xây dựng, công trình dân dụng, công trình hạ tầng kỹ thuật bao gồm: công trình cấp, thoát nước, xử lý nước thải, bãi chôn chất thải, nhà máy xử lý rác thải;
- Tư vấn giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình cấp, thoát nước;
- Lập báo cáo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật dự toán công trình xây dựng dân dụng, cấp, thoát nước, xử lý nước thải;
- Khảo sát địa chất công trình, khảo sát và thiết kế khai thác mỏ khoáng sản;
- Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, thủy lợi, công trình cấp, thoát nước.

7110

3

Hoàn thiện công trình xây dựng

4330

4

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán các loại vật tư chuyên ngành cấp thoát nước, xử lý nước thải và rác thải các loại; Các loại máy bơm, thiết bị trong lĩnh vực cấp, thoát nước

4663

5

Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
Chi tiết: Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai

1104

6

Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: San ủi mặt bằng xây dựng

4312

7

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí

4322
8

Xây dựng công trình công ích khác
Chi tiết:
- Khoan thăm dò và khai thác nước ngầm;
- Thi công và lắp đặt các công trình đường ống cấp, thoát nước; Thi công xây dựng kênh mương, rãnh thoát nước;
- Xây dựng trạm bơm, hồ, đập, bể chứa, công trình vệ sinh môi trường và xử lý chất thải rắn;
- Đầu tư xây dựng các công trình cấp nước;
- Xây dựng và lắp đặt hệ thống điện dân dụng, hệ thống cấp, thoát nước và xử lý nước thải, xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại, xử lý và tiêu hủy rác thải y tế và rác thải không độc hại khác.

4220
9

Kiểm định đồng hồ đo nước lạnh

7120
10

Thử nghiệm chất lượng nước sạch

7120