CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK

SỐ ĐIỆN THOẠI CÁC PHÒNG BAN TẠI CÔNG TY:

 • PHÒNG THU TIỀN NƯỚC: Điện Thoại: 0262 3818094 - Nộp tiền sử dụng nước hàng tháng. Liên hệ cúp mở nước. Giải quyết các thắc mắc về hóa đơn tiền nước hàng tháng.
 • PHÒNG QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG: Điện Thoại: 0262 3855445 - Ký hợp đồng nước. Giải quyết thắc mắc về chỉ số đồng hồ ghi hàng tháng.
 • PHÒNG KCS: Điện Thoại: 0262 3811014  - Tiếp nhận giải quyết sự cố về đồng hồ. Thay thế đồng hồ cũ bị hư hỏng.
 • PHÒNG KỸ THUẬT: Điện Thoại: 0262 3850063 - Tiếp nhận hồ sơ đăng ký lắp đặt nước mới và di dời đồng hồ.Tiếp nhận đơn xin di dời tuyến ống cấp nước.Tiếp nhận hồ sơ bàn giao, đưa vào sử dụng các công trình cấp nước.
 • PHÒNG KẾ HOẠCH: Điện Thoại: 0262 3853330 Giải quyết các thắc mắc về thi công, lắp đặt hệ thống nước mới. Liên hệ làm hợp đồng công trình lớn. Liên hệ mở mạng khu dân cư. Tiếp nhận đơn xin di dời tuyến ống cấp nước.
 • PHÒNG TÀI VỤ: Điện Thoại: 0262 3852254 - Thu tiền lắp đặt, di dời đồng hồ hộ gia đình.
 • PHÒNG QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI - Tiếp nhận các sự cố mạng lưới cấp nước. Sửa chữa sự cố hệ thống nước trước và sau đồng hồ  •Tổ sửa chữa nước chảy và điều phối nước: Điện Thoại: 0262 3852558
 • PHÒNG CHỐNG THẤT THOÁT: Điện Thoại: 0262 3853500 - Kiểm tra, kiểm soát thất thoát mạng lưới.
 • PHÒNG THANH TRA - PHÁP CHẾ: Điện Thoại: 0262 3501179  - Giải quyết các vấn đề về thanh tra - pháp chế.
 • Phòng Tổ chức hành chính:   0262 3852619
 • Bộ phận Quầy một cửa:        0262 8556557
 • Ban Quản Lý Dự án Đầu tư xây dựng Công trình Cấp nước tỉnh Đắk Lắk: 0262 3853835