CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK

 SỐ ĐIỆN THOẠI CÁC PHÒNG BAN TẠI CÔNG TY:

 • PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
   - Nộp tiền sử dụng nước hàng tháng. Liên hệ cúp mở nước. Giải quyết các thắc mắc về hóa đơn tiền nước hàng tháng. Điện Thoại: 0262 3818094 
  - Ký hợp đồng nước. Giải quyết thắc mắc về chỉ số đồng hồ ghi hàng tháng. Điện Thoại: 0262 3855445
   
 • PHÒNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM (KCS)
   
  - Tiếp nhận giải quyết sự cố về đồng hồ. Thay thế đồng hồ cũ bị hư hỏng. Điện Thoại: 0262 3811014  
   
 • PHÒNG KỸ THUẬT
  - Tiếp nhận hồ sơ đăng ký lắp đặt nước mới và di dời đồng hồ.Tiếp nhận đơn xin di dời tuyến ống cấp nước.Tiếp nhận hồ sơ bàn giao, đưa vào sử dụng các công trình cấp nước. Điện Thoại: 0262 3850063 
   
 • PHÒNG KẾ HOẠCH
   
  Giải quyết các thắc mắc về thi công, lắp đặt hệ thống nước mới. Liên hệ làm hợp đồng công trình lớn. Liên hệ mở mạng khu dân cư. Tiếp nhận đơn xin di dời tuyến ống cấp nước. Điện Thoại: 0262 3853330
   
 • PHÒNG TÀI VỤ
  - Thu tiền lắp đặt, di dời đồng hồ hộ gia đình. Điện Thoại: 0262 3852254 
   
 • CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BUÔN MA THUỘT
  - Tiếp nhận các sự cố mạng lưới cấp nước. Sửa chữa sự cố hệ thống nước trước và sau đồng hồ
     Điện Thoại: 0262 3852558 
 • - Kiểm tra, kiểm soát thất thoát mạng lưới.  Điện Thoại: 0262 3853500 
 • Phòng Tổ chức hành chính:   0262 3852619
 • Bộ phận Quầy một cửa:         0262 8556557
 • Ban Quản Lý Dự án Đầu tư xây dựng Công trình Cấp nước tỉnh Đắk Lắk: 0262 3853835