CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK
Lắp đặt
 
 

ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC:  (0262) 8556557  (Quầy Một cửa)

- Bản đăng ký lắp đặt hệ thống cấp nước sạch ,Tải về
- Đơn đề nghị dời đồng hồ nước ,Tải về

 

 
1. Thủ tục lắp đặt mới, nâng, hạ, dời đồng hồ nước cho hộ gia đình :
-  Các hộ gia đình có nhà ở hợp pháp (có một trong các loại hồ sơ: chủ quyền nhà, chủ quyền đất, hộ khẩu, xác nhận nhà ở hợp pháp) chưa có đồng hồ sử dụng nước sạch của Công ty.
-  Có địa điểm lắp đặt nằm trong vùng cấp nước của Công ty và không thuộc khu vực đã có thông báo thu hồi giải tỏa của chính quyền địa phương.
-  Khách hàng liên hệ Quầy Một cửa để nhận hồ sơ hoặc vào trang web của Công ty để tải 
Bản đăng ký lắp đặt hệ thống cấp nước sạchNâng, Hạ, Di dời đồng hồ nước và chuẩn bị một số giấy tờ kèm theo cho mỗi nhu cầu khác:
 
  •    Lắp đặt mới hệ thống cấp nước sạch:
Khách hàng điền thông tin vào Bản đăng ký lắp đặt hệ thống cấp nước sạch và nộp tại Quầy Một cửa.
Khi đóng tiền lắp mới đồng hồ nước bổ sung các giấy tờ sau (có sao y bản chính hay có bản chính để đối chiếu):
- Hộ khẩu thường trú. (nộp đủ số nhân khẩu để tiện đăng ký định mức nước sinh hoạt).
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở.
- Giấy cấp nhà trong nội bộ cơ quan, hoặc quyết định cấp nhà của cơ quan có thẩm quyền.
- Hợp đồng của cá nhân, tổ chức thuê nhà của Nhà nước dài hạn.
- Quyết định của cơ quan có thẩm quyền, hoặc bản án có hiệu lực thi hành của Tòa án công nhận quyền sở hữu, sử dụng, thừa kế tài sản nhà.
- Quyết định giao đất của cơ quan chức năng cho chủ đầu tư xây dựng công trình (trong trường hợp chủ đầu tư đang xây dựng công trình, chưa chuyển nhượng cho người sử dụng
  • Nâng, hạ, di dời đồng hồ nước:
   - Khách hàng ghi thông tin trên Đơn đề nghị dời đồng hồ nước. Và nộp tại Quầy Một cửa.

    * Sau khi tiếp nhận, bộ phận khảo sát sẽ kiểm tra, khảo sát, lập bảng dự toán chiết tính. Khách hàng sẽ được cán bộ khảo sát liên hệ, đặt lịch hẹn lên thanh toán chi phí lắp mới hoặc nâng, hạ, dời đồng hồ nước tại Quầy một cửa.
   Thời gian khảo sát:
   - Đối với hồ sơ gắn mới, nâng, dời đồng hồ nước trong vòng 7 ngày làm việc (không kể ngày các ngày nghỉ lễ, thứ 7 và Chủ nhật) từ ngày nhận đơn nếu hồ sơ không bị trở ngại (chưa tính thời gian xin phép đào đường nếu có).
   - Đối với trường hợp trở ngại công ty sẽ thông báo cho khách hàng biết rõ vấn đề bị trở ngại trong thời gian sớm nhất.

 Bảng tóm tắt trình tự đăng ký, khảo sát, lắp đặt hệ thống nước :

NỘI DUNG  ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN Người thực hiện  Ghi chú
 Bản đăng ký lắp đặt hệ thống cấp nước sạch
Quầy Một cửa số 1 (P.DVKH)
Khách hàng

Mỗi một hộ đăng ký nộp một tờ đơn.

 Khảo sát thiết kế hệ thống cấp nước & đồng hồ

Tại địa điểm đăng ký lắp đặt
- P. DVKH
- Khách hàng

Giấy hẹn hoặc liên lạc điện thoại.

Ký hợp đồng sử dụng nước

Quầy Một cửa Số 2 ( P.DVKH)
 

- Khách hàng
- Công ty
Khách hàng và công ty ký 02 bản Hợp đồng sử dụng nước. Khách hàng giữ 01 bản, Cty 01 bản.
Thi công lắp đặt đồng hồ, bàn giao công trình
Tại địa điểm đăng ký lắp đặt
- Công ty
- Khách hàng
P.Kế hoạch – Kỹ thuật giám sát thi công và lưu hồ sơ hoàn công bàn giao.

• Chi phí lắp đặt :
     Trong trường hợp chưa có đường ống cấp nước phân phối của Công ty (hoặc khoảng cách xa khu vực lắp đặt) thì các hộ dân đóng góp kinh phí để lắp đặt đường ống phân phối cấp nước.
     Lưu ý: Nếu khu vực nào có đường ống chính của Công ty đang quản lý nằm trong phần hành lang lề đường hoặc nằm trong phần đường nhựa thì khi thi công phải có hồ sơ xin phép đào đường (chi phí cấp phép đào đường, phạm lộ giới, hoàn trả mặt bằng khách hàng phải chịu).

2. Thủ tục xin cấp nước cho dự án:
      Đối với các khu dân cư mới hình thành theo quy hoạch được duyệt, Chủ đầu tư dự án trước khi phê duyệt dự án có văn bản gửi Công ty xin thỏa thuận đấu nối. Nếu khu vực đã có hệ thống cấp nước của Công ty đang quản lý, hoặc Công ty đang triển khai dự án xây dựng hệ thống cấp nước tại khu vực đó, Công ty có ý kiến thống nhất bằng văn bản đồng ý cho đấu nối vào hệ thống cấp nước của Công ty và trước khi phê duyệt hồ sơ thiết kế hệ thống cấp nước đề nghị Chủ đầu tư gửi hồ sơ thiết kế cấp nước cho Công ty Cấp nước có ý kiến. Nội dung góp ý kiến gồm: Điểm đấu nối; chủng loại vật liệu và phụ tùng, các tiêu chuẩn vật liệu hiện hành; Các chi tiết trong hồ sơ thiết kế (nếu có); Về thi công xây dựng công trình; Về giám sát chuyên ngành; Về quản lý mạng lưới cấp nước của khu dân cư, về lắp đặt hệ thống cấp nước và đồng hồ cho các hộ khách hàng trong khu vực dân cư.

Các số điện thoại liên lạc: Quầy Một cửa: (0262) 8556557   | Phòng Dịch vụ Khách hàng:(0262) 3855445