CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK - TỔNG ĐÀI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG: 0843 766 766
Kết quả thử nghiệm nước nhóm B - 6 tháng đầu năm 2022
19/08/2022 11:41

> Kết quả thử nghiệm nước trạm cấp nước Buôn Đôn - Thôn Ea Duất, xã Ea Wer, Buôn Đôn

> Kết quả thử nghiệm nước hộ dân Thôn 2 xa Cư Mlan, Ea Sup

> Kết quả thử nghiệm nước hộ dân Tân Lập 4 xa Pơng Drang, huyện Krông Búk

> Kết quả thử nghiệm nước chi nhánh cấp nước Cư Mgar, 03 Y Ngông

> Kết quả thử nghiệm nước hộ dân Thôn Tân Tiến, xã Hòa An, huyện Krông Pắc

> Kết quả thử nghiệm nước chi nhánh cấp nước Krông Năng - 02 Tuệ Tĩnh, Krông Năng

> Kết quả thử nghiệm nước nhà máy cấp nước tại thôn Cư Cúc, xã Ea Kmút

> Kết quả thử nghiệm nước tai BV Vùng Tây Nguyên

CÁC BÀI VIẾT CŨ HƠN