CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK - TỔNG ĐÀI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG: 0843 766 766
Kết quả thử nghiệm nước nhóm B - 6 tháng cuối năm 2022
09/01/2023 15:27

> Phiếu Kết quả thử nghiệm nước hộ Dân - SN 21 thôn 2 - xã Cư Mlan - Ea súp

> Phiếu Kết quả thử nghiệm nước hộ Dân - SN 33 Phạm Ngọc Thạch - TT. Ea Sup - Ea Súp

> Phiếu Kết quả thử nghiệm nước hộ Dân - SN 34 Thôn Hà Bắc xóm 2 - xã Ea Wer - Buôn Đôn

> Phiếu Kết quả thử nghiệm nước hộ Dân - SN 47 -thôn 14 - xã Ea Wer - Buôn Đôn

> Phiếu Kết quả thử nghiệm nước tại CN Cấp nước Ea Súp - SN 164 - thôn 6 - TT Ea Súp - Ea súp

> Phiếu Kết quả thử nghiệm nước bể số 01 Bùi Thị Xuân -P. Tự An - Tp Buôn Ma Thuột

> Phiếu Kết quả thử nghiệm nước tại trạm xử lý nước Ea Pốk - thôn 2 - TT Ea Pốk - Cư Mgar

> Phiếu Kết quả thử nghiệm nước hộ Dân - hẻm 193/3 Lý Thái Tổ - TP Buôn Ma Thuột

> Phiếu Kết quả thử nghiệm nước hộ Dân - hẻm 251 Võ Văn Kiệt/1- P. Khánh Xuân - TP Buôn Ma Thuột

> Phiếu Kết quả thử nghiệm tại trạm xử lý nước Phước An- Krông Pắc

> Phiếu Kết quả thử nghiệm nước hộ Dân - hẻm 93/40 Nguyễn Văn Cừ - TP Buôn Ma Thuột

> Phiếu Kết quả thử nghiệm nước hộ Dân - hẻm 35 Nguyễn Công Trứ - TP Buôn Ma Thuột

> Phiếu Kết quả thử nghiệm nước hộ Dân - 78 Quốc lộ 14- thôn 2 - xã Hòa Phú - TP Buôn Ma Thuột

> Phiếu Kết quả thử nghiệm nước trạm xử lý nước mặt - P. Bình Tân- thị xã Buôn Hồ

> Phiếu Kết quả thử nghiệm nước tại trạm cấp nước Ea Kar - thôn Cư Cúc - TT Ea Kar

> Phiếu Kết quả thử nghiệm nước hộ Dân - 18 Hùng Vường - TT Krông Năng

> Phiếu Kết quả thử nghiệm trạm cấp nước Buôn Đôn - thôn Ea Duất - xã Ea Wer - Buôn Đôn

> Phiếu Kết quả thử nghiệm nước trạm xử lý nước Cư Pul - Ea tur - Buôn Ma Thuột

> Phiếu Kết quả thử nghiệm nước chi nhánh cấp nước Ea Na - xã Ea Na - Krông Ana

> Phiếu Kết quả thử nghiệm nước trạm xử lý nước Hòa Thắng - thôn 8 - xã Hòa Thắng - Buôn Ma Thuột

> Phiếu Kết quả thử nghiệm nước trạm xử lý nước Hòa Thuận -thôn 6 - xã Hòa Thuận - Buôn Ma Thuột

CÁC BÀI VIẾT CŨ HƠN