CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK - TỔNG ĐÀI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG: 0843 766 766
Hướng dẫn Thực hiện Thanh toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ủy nhiệm thu qua các ngân hàng (thanh toán tự động).

Quý khách hàng có thể Đăng ký thanh toán tiền nước tự động qua các Ngân hàng theo hướng dẫnTải  Mẫu Đăng ký thanh toán tự động

 

  viettelpay.png