CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK

Công ty vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng huân chương lao động danh hiệu cao quý và hàng chục bằng khen, giấy khen. Một số thành tích tiêu biểu mà Công ty đã được tặng thưởng đó là:

- Huân chương Lao động hạng Ba (2001)
- Giải thưởng chất lượng (2001)
- Giải thưởng Dòng xanh nước Việt (2009)