CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK - TỔNG ĐÀI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG: 0843 766 766
Kết quả xét nghiệm nước của công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk Tháng 02/2022
28/02/2022 14:29

Kết quả xét nghiệm mẫu nước Tháng 02/2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk, cụ thể như sau:
+Ket-qua-xet-nghiem-nuoc-cua-cong-ty-CPCN-DakLak-DAKWACO-thang-02.2022
+Ket-qua-xet-nghiem-nuoc-cua-cong-ty-CPCN-DakLak-TSL-thang-02.2022

CÁC BÀI VIẾT CŨ HƠN