CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK - TỔNG ĐÀI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG: 0843 766 766
Kết quả thử nghiệm mẫu nước Tháng 6/2021
06/07/2021 08:24

Kết quả thử nghiệm chất lượng nước sinh hoạt  Tháng 6/2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk

 

https://drive.google.com/file/d/1GVkJkmVk3R95hqc5HyoEy8AzyBmD6d9W/view?usp=sharing

CÁC BÀI VIẾT CŨ HƠN