CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK - TỔNG ĐÀI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG: 0843 766 766
Hướng dẫn Khách hàng truy cập xem Hóa đơn điện tử
04/01/2017 10:35

Nhằm hỗ trợ Quý khách hàng, Dakwaco kính thông báo biểu mẫu và cách thức giao, nhận hóa đơn đến Quý khách, cụ thể như sau:

 
   Mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng trên hệ thống hóa đơn điện tử 
 

* Hướng dẫn truy cập để xem và tải hóa đơn điện tử:

      Bước 1: Khách hàng truy cập vào trang web  http://www.dakwaco.com.vn/hoadon 

      và nhập thông tin đăng nhập vào hệ thống.

         Tên đăng nhập:        Mã khách hàng 
                                                (8 số mã khách hàng in trên giấy Thông báo tiền nước,
                                                 Phiếu thu tiền nước, Hợp đồng đăng ký sử dụng nước..)

         Mật khẩu :                abc@123

      Nhấn  "đăng nhập"

 


                                                                       Màn hình đăng nhập 

 

     Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, Quý khách Chọn “Thay đổi mật khẩu” để thay đổi mật khẩu.            

chọn tháng cần xem hóa đơn và click vào nút "Tra cứu".Trên danh sách hóa đơn hiển thị ra, quý khác hàng click vào "Xem hóa đơn"  để xem nội dung hóa đơn.

                                                    Chi tiết tra cứu hóa đơn điện tử
CÁC BÀI VIẾT CŨ HƠN