CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK
Hướng dẫn Khách hàng truy cập xem Hóa đơn điện tử
04/01/2017 10:35

Truy cập tại website: http://dakwaco.com.vn/hoadon để lấy hóa đơn

Giới thiệu biểu mẫu, hướng dẫn truy cập, xem và tải hóa đơn điện tử

       Để hỗ trợ Quý khách hàng sử dụng HĐĐT, Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư xây dựng Đắk Lắk kính thông báo biểu mẫu và cách thức giao, nhận hóa đơn điện tử đến Quý khách như sau:

 
   Bản thể hiện Hóa đơn Giá trị gia tăng trên hệ thống hóa đơn điện tử 
 

* Hướng dẫn truy cập để xem và tải hóa đơn điện tử:

      Bước 1: Khách hàng truy cập vào trang http://www.dakwaco.com.vn/hoadon 

      và thực hiện đăng nhập vào hệ thống.

         Tên đăng nhập:        Mã khách hàng (8 số có trên giấy Thông báo tiền nước, Phiếu thu tiền nước, Hợp đồng đăng ký sử dụng nước..)

         Mật khẩu :                abc@123

      Nhấn  "đăng nhập"

 


                                                                                                   Màn hình đăng nhập 

 

     Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, Quý khách Chọn “Thay đổi mật khẩu” để thay đổi mật khẩu.            

chọn tháng cần xem hóa đơn và click vào nút "Tra cứu".Trên danh sách hóa đơn hiển thị ra, quý khác hàng click vào "Xem hóa đơn"  để xem nội dung hóa đơn.

                                                                                          Chi tiết tra cứu hóa đơn điện tử
CÁC BÀI VIẾT CŨ HƠN