CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK
Nhà máy nước Buôn Ma Thuột Được tiếp quản ngày 11/03/1975 và phát triển cho đến nay. Thị xã Buôn Ma Thuột là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của tỉnh Đăk Lăk, là một trong những đô thị lớn của vùng Tây nguyên. Ngày 11/03/1975, Nhà máy nước Buôn Ma Thuột được thành lập trên cơ sở tiếp quản nhà máy nước được xây dựng từ trước; Với Công suất 4.800 m3/ngày đêm; khai thác nguồn nước suối Ea Nao. Quá trình phát triển 03 Lần được đổi tên doanh nghiệp: - XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC theo QĐ số 59/QĐ-UB ngày 01/11/1984 của UBND tỉnh Đăk Lăk. - CÔNG TY CẤP THOÁT NƯỚC theo QĐ số 124/QĐ-UB ngày 03/03/1993 của UBND tỉnh Đăk Lăk. - Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên CẤP NƯỚC VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG theo QĐ số 97/QĐ-UB ngày 12/01/2006. của UBND tỉnh Đăk Lăk .